Bilare Consulting


Verksamhet

Företaget startades i slutet av år 2000 med huvud-inriktning att erbjuda konsulttjänster inom design och verifiering av telecom och datacom applikationer. Men självklart kan även andra tjänster erbjudas. Exempel på uppdrag kan vara
  • Förstudier
  • Kravspec-arbete
  • System design
  • Programmering
  • Test & Verifiering
  • Trouble shooting
  • Teknisk Support

för t ex fast telefoni, (AXE, PSTN, ISDN) eller mobil telefoni, ( 3G, GSM, NMT, bas-stationer ) eller datacom-system t ex noder ingående i IMS.
I huvudsak utförs uppdragen hos kunden i projekt tillsammans med deras egen personal. Utredningar, förstudier kan förstås göras på annan lämplig plats.
I de fall vi inte klarar av allt själva tar vi hjälp av samarbets-partners såsom andra konsult-bolag eller under-konsulter.
Självklart kan ni också anlita oss som underkonsulter.

Är du intresserad att vara med ? Tveka inte att höra av dig.

 Bilare Consulting AB, Österleden 51, 142 42 Skogås, Sweden      Phone: +46 (0)733 414820     Fax: +46 (0)733 414825